1. Registerbeskrivning för Showlink Oy:s anmälningssystem för hundutställningar
Detta är en register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 § och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning.  (Uppdaterad 7.10.2020)

1.1. Personuppgiftsansvarig
Showlink Oy 
FO-nummer 0902225-7
Slantagatan 2
02770 Esbo

1.2. Kontaktperson i frågor som gäller registret
Erika Paqvalin-Skurnik
Showlink Oy
Slantgatan 2
02770 Esbo


1.3. Registrets namn
Användarregister för Showlink Oy:s anmälningssystem för hundutställningar

1.4. Syftet med behandling av personuppgifter (registrets syfte)
Personuppgifter som sparats i användarregistret för Showlink Oy:s anmälningssystem för hundutställningar används för handläggning av anmälningar till hundutställningar, för att sköta kontakter samt för övriga syften som anknyter till webbtjänster. Uppgifterna används inte för marknadsföring.

1.5. Registrets datainnehåll
I registret samlas basuppgifter om den registrerade, så som:
– anmälarens namn
– adress
– telefon
– e-post
– namn på hundens övriga ägare

1.6. Regelmässiga uppgiftskällor
Personuppgiftsansvarig registrerar de uppgifter om användaren av Showlink Oy:s anmälningssystem för hundutställningar som användaren själv anger i samband med användningen av webbplatsen.

1.7. Regelmässig utlämning av uppgifter och dataöverföring utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Uppgifter överförs inte regelmässigt till tredje parter. Uppgifter översänds inte till områden utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

1.8. Principerna för skyddet av registret
Uppgifterna i användarregistret för Showlink Oy:s anmälningssystem för hundutställningar har sparats i registeransvariges system, som har skyddats med operativsystemets säkerhetsprogramvara. Inträde i systemet förutsätter inmatning av användarnamn och lösenord. Systemet har även skyddats med brandväggar och övriga tekniska metoder. Tillgång till och rätt att använda de uppgifter som sparats i systemets register har endast vissa, i förväg fastställda anställda hos den personuppgiftsansvarige. Uppgifterna i registret finns i låsta och övervakade utrymmen.


1.9. Rätt till insyn och rättelse av uppgifter
Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om hen som finns sparade i registret. Den registrerade kan uppdatera och ändra sina uppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Begäran om granskning, ändring eller rättelse kan göras genom att lämna in en skriftlig, undertecknad begäran till kontaktpersonen i ärenden som gäller registret.

1.10. Rättelse av uppgifter
Personuppgiftsansvarig rättar till, raderar eller kompletterar registrerade och för behandlingens vidkommande felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter på eget initiativ eller på den registrerades begäran.  Den registrerade bör kontakta personuppgiftsansvariges kontaktperson i ärenden som gäller registret för att rätta till uppgiften.

Verkkosivustolla käytetään evästeitä sivuston markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen sekä kävijätilastojen seuraamiseen ja analysointiin. Käyttämällä verkkopalvelua hyväksyt evästeiden käytön. - We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Lue lisää evästeistä

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close