Näyttelyilmoittautumisjärjestelmän tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Showlink Oy:n näyttelyilmoittautumisjärjestelmän tietosuojaseloste
Tässä tietosuojaselosteessa informoimme miten ja miksi Showlink Oy käsittelee henkilötietoja näyttelyilmoittautumisjärjestelmässä.

1.1. Rekisterinpitäjä
Suomen Kennelliitto –Finska Kennelklubben ry.
Y 02021550
Kamreerintie 8, 02770 Espoo
Puhelin (09) 887300

1.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Erika Paqvalin-Skurnik
Showlink Oy
Lanttikatu 2
02770 Espoo

1.3. Rekisterin nimi
Showlink Oy:n näyttelyilmoittautumisjärjestelmä käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Showlink Oy:n näyttelyilmoittautumisjärjestelmä käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään koiranäyttelyilmoittautumisien hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Ilmoitetun koiran/luokan omistajan nimi/omistajien nimet ja kasvattajan nimi sekä kasvattajan paikkakunta julkaistaan sen näyttelyn näyttelyluettelossa, johon koira/luokka on ilmoitettu. Ilmoitetun koiran/luokan omistajan nimi/omistajien nimet julkaistaan sen näyttelyn ryhmä- ja BIS-tuloksissa, johon ilmoittautuminen on suoritettu. Tietoja ei käytetä markkinointiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– ilmoittajan nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti
– koiran/luokan omistajan nimi/omistajien nimet
– junior handler kilpailijan nimi ja kilpailusarja

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Showlink Oy:n näyttelyilmoittautumisjärjestelmä käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Showlink Oy:n näyttelyilmoittautumisjärjestelmä käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan. Tarkastus-, muutos-ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

1.10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

päivitetty 16.2.2021

Verkkosivustolla käytetään evästeitä sivuston markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen sekä kävijätilastojen seuraamiseen ja analysointiin. Käyttämällä verkkopalvelua hyväksyt evästeiden käytön. - We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Lue lisää evästeistä

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close