Siirry sisältöön

Kilpailun säännöt

SHOWLINK OY /  “Hyvää elämää koiran kanssa”-kuosisuunnittelukilpailu

SÄÄNNÖT

1. KILPAILUN NIMI

Kilpailun nimi on ”Hyvää elämää koiran kanssa” –kuosisuunnittelukilpailu.

2. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Suomen Kennelliiton tytäryhtiö Showlink Oy (0902225-7, jäljempänä ”Showlink”). 

3. KILPAILUN TAVOITE

Kilpailu on yksivaiheinen avoin suunnittelukilpailu. Kilpailun tavoitteena on löytää Suomen Kennelliiton toimintaa ”Hyvää elämää koiran kanssa” ohjaavan vision hengessä toteutettu kuosi useita eri tuoteryhmiä varten. Kuosin tulee olla visiota myötäilevä, oivaltava sekä huomiota herättävä.

4. KILPAILUOHJE

Kilpailutöiden tulee olla ennen julkaisemattomia. Kilpailun aikataulu, ilmoittautumismenettely, kuoseilta vaadittu esittelymateriaali, ilmoittautumis- ja osallistumismenettely sekä palkintosummat kerrotaan kilpailuohjeessa. Kilpailutyöt tulee jättää siinä muodossa ja siinä laajuudessa, kuin kilpailuohjeissa on tarkemmin määritelty.

5. OSALLISTUMISOIKEUS

”Hyvää elämää koiran kanssa”on Suomessa järjestettävä ammattilaisille suunnattu avoin kilpailu, johon voivat osallistua tekstiilisuunnittelijat, graafikot, kuvittajat sekä näiden alojen opiskelijat.

Kilpailuun eivät voi osallistua tuomariston jäsenet eivätkä tuomariston jäsenen yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuohjeen tai sääntöjen laatimiseen tai muutoin kilpailun järjestämiseen.  

6. ARVOSTELUPERUSTEET

Palkittavien kilpailutöiden on oltava huomiotaherättäviä,  osoitettava oivaltavuutta ja korkeatasoista osaamista. Arvostelussa painotetaan myös kuosin soveltuvuutta sarjatuotantoon ja erilaisiin tuotteisiin. Kuosisuunnitelman tulee toimia paitsi jatkuvana pintana, myös yksittäisenä irrallisena kuviona: kuvioinnin pitää soveltua erityisesti sisustuskankaaksi ja siitä tullaan valmistamaan mm. vuodetekstiilejä, kylpyhuonetekstiilejä, meikkipusseja, kasseja ja muita promootiotuotteita. Myös perustelu miten kuosi ilmentää Suomen Kennelliiton visiota otetaan huomioon arvioinnissa.

7. POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET

Kilpailusta suljetaan pois määräajan jälkeen saapuneet ehdotukset sekä kilpailuehdotukset, joilla ei ole osallistumisoikeutta näiden sääntöjen mukaan tai jotka eivät muutoin täytä kilpailuohjelman määräyksiä. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa kilpailusta poissulkemisesta päättää tuomaristo.

8. PALKINNOT

Kilpailussa palkitaan yksi pääpalkinnon voittaja. Lisäksi tuomaristo voi nimetä kunniamainintoja sekä jakaa palkintosumman myös toisin. Palkinto maksetaan voittajalle yhden kuukauden sisällä kilpailun tulosten julkistamisesta kun kaikki kilpailun ohjeessa mainittu materiaali on toimitettu.

9. JULKISTAMINEN

Kilpailun voittajat julkistetaan syyskuussa 2019.

10. KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA IMMATERIAALIOIKEUDET

Showlink Oy lunastaa kilpailun palkintosummalla, 3000 eurolla, voittajakuosin kaikki kaupalliset käyttöoikeudet. Kaikki ehdotuksiin liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät suunnittelijalla ja hänellä on oikeus hakea immateriaalioikeuksien rekisteröintiä.  

Suunnittelija vakuuttaa, että on laatinut kilpailuehdotuksen itsenäisesti ja oman suunnitteluprosessinsa tuloksena, eikä tämä ole kilpailuehdotusta laatiessaan pyrkinyt kopioimaan mitään olemassaolevaa suunnitelmaa tai kuvaa. Mikäli kolmas osapuoli väittää ehdotuksen rikkovan immateriaalioikeuksia, on suunnittelijan velvollisuutena avustaa Showlink Oy:tä ja toimittaa esimerkiksi suunnitteluprosessin dokumentaatio Showlink Oy:n käyttöön. Mikäli suunnittelija on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella rikkonut kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, on suunnittelija vastuussa aiheuttamistaan suorista vahingoista kilpailunjärjestäjää kohtaan.

Showlink Oy varaa oikeuden neuvotella ensimmäisenä myös muiden kilpailussa palkittujen suunnittelutöiden valmistuttamisesta. Neuvottelut  käydään kuuden kuukauden kuluessa kilpailun tulosten ilmoittamisesta. Neuvotteluaikana ei palkitulla suunnittelijalla ole oikeutta käydä neuvotteluja kilpailuehdotuksen käyttöoikeuksista muiden tahojen kanssa.

11. SOPIMUS VOITTAJAKUOSIN KÄYTTÖOIKEUKSISTA

Palkitusta kuosista ja sen valmistukseen ottamisesta ja käyttöoikeuksista sovitaan erillisellä sopimuksella suunnittelijan ja Showlink Oy:n välillä. Kilpailunjärjestäjän tarkoituksena on valmistuttaa voittajakuosin pohjalta laaja “Hyvää elämää koiran kanssa” -visiota tukeva tuotemallisto. Myönnettävästä käyttöoikeudesta maksetaan ainoastaan em. palkintosumman suuruinen kiinteä korvaus, jolla suunnittelija luovuttaa Showlinkille oikeuden valmistuttaa, myydä ja markkinoida kilpailun voittaneen kuosin sisältävää tuotesarjaa ilman erillisiä maantieteellisiä tai käyttöaikarajoituksia. Tuotteista ei makseta suunnittelijalle erillisiä lisenssi- tai royaltymaksuja.

Kilpailuehdotuksessaan suunnittelija toteuttaa edellä mainitulla korvaussummalla kuosista kolme erilaista raportti- ja väritysvaihtoehtoa. Showlink Oy yhteistyötahoineen saa tarvittaessa pyytää osallistujilta selvennyksiä kilpailuehdotuksiin liittyen. Suunnittelija luovuttaa Showlink Oy:lle myös oikeuden muokata kuviointia tai värityksiä.   Lisäksi kuosin osaa tai yksittäistä kuviota  saatetaan käyttää yksittäin omana kuvanaan myös muissa tuotteissa ja materiaaleissa ilman erillistä korvausta.

Muista kuosiin liittyvistä kilpailun ulkopuolelle jäävistä ja täysin uusista, tuotantoon liittyvistä muokkaustöistä suunnittelijalla on oikeus laskuttaa kilpailunjärjestäjää tehtyjen tuntien perusteella. Tuntihinnoittelun pohjana käytetään alalla yleisesti hyväksyttyä tuntihinnoittelua, kuten esimerkiksi SKOL ry:n tuntihinnoittelutaulukkoa.

12. VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA KILPAILUOHJELMAAN

Osallistuessaan kilpailuun suunnittelija vahvistaa hyväksyvänsä ja ymmärtäneensä kilpailun säännöt, kilpailuohjeen ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet sekä omaavansa kaikki oikeudet kilpailuun osallistuvaan kuosiehdotukseen.