På svenska

Välkommen till Vasa internationella
hundutställning 13.- 14.4.2019

Välkommen till Vasa utställningen i den fantastiska Botniahallen.

11.4. DOMARÄNDRING
Det har blivit domarändring i vår utställning. Ragnhild Ulin, från Sverige är tyvärr förhindrad att delta i utställningen.

Lördag 13.4. bedöms FCI grupperna 1, 4, 5, 7 och 9
Söndag 14.4. bedöms FCI grupperna 2, 3, 6, 8 och 10

Även valpar 7-under 9 mån.

lördagen arrangeras Junior handler –tävling som är Vasa Kenneldistrikts distriktsmästerskap och FM-deltävling.

På söndagen organiseras barn (7-10 år) och hund tävling och barn (2-6 år) och leksakhund tävling, anmälning på plats. Barn (7-10 år) och hund tävling och barn (2-6 år) och leksakhund tävling börjar kl. 13. Anmälning på plats kl. 12 (avgift 5 €).

Kontantbetalning, vänligen notera att det finns ingen bankautomat i Botniahallen.

Utställningskatalog, papper 7 €.
Utställningskatalog, mobil 2,99 €.
Inträde 5 €.
Parkeringsavgift 5 €.

I vår utställning använder vi mobil applikation, som består av en digitalisk katalog och samt ser du resultaten i realtid. Applikationen kan laddas kostnadsfritt från App Store eller Google Play med namnet ”Showlink-mobiili”. Digitaliska katalogen som köps via applikationen, kostar 2,99€. Katalogen publiceras kl 6.00 på samma morgon som utställningen sker. Applikationen kan användas på Svenska, Finska eller Engelska.

Förfrågningar om anmälningar:

  • Showlink
  • tel på svenska int. +358 9 887 30 320 vard. kl 11.00-17.00
  • info@showlink.fi (also in English)

Övriga förfrågningar:

  • vaasadogshow@gmail.com
  • +358 44 321 1860.

Arr. Vasa Hundklubb, Vasa Kennelförening, Kvarkens Retrievers, Österbottens Älghundklubb

Anmälan

Anmälan skall göras på Finska Kennelklubbens blankett.
Betalningskvitto/-kopia bör bifogas anmälningsblanketten. Sänd anmälningarna till addressen:

Vaasa INT 2019
PL 50
02771 ESPOO
FINLAND

eller via internet www.showlink.fi ONLINE ENTRY

OBS !  Internetanmälningen betalas via webbank eller kreditkort enligt webtjänstens anvisningar.

Anmälningssystemet sänder ALLTID bekräftelse till avsändarens e-mail- adress efter att anmälningen bokförts. Om ingen bekräftelse erhålls, TA GENAST kontakt!

Anmälningsavgift per 11.2.2019 :

39 €, samma äg. 2 osv. 34 €

valpar och veteraner 32 €

junior handler 10 €

Anmälningsavgift per 12.2. – 11.3.2019:

44 €, samma äg. 2. osv hund 40€

valpar och veteraner 35 €

junior handler 10 €

Anmälningsavgift per 12.3. – 19.3.2019 (via internet)

60 €,

junior handler 10 €

Betaln.fr.utlandet/payments from abroad

OKOBANK SWIFT / BIC OKOYFIHH
IBAN FI74 5580 0220 0005 22
mottagare Vaasan Koiranäyttely

För sent inkommen anmälan återsändes och bankavgift uttages vidåterbetalningar.

För att anmäla hundar till rabatterat pris skall anmälning göras i samma internetanmälning eller anmälningsblanketterna och kopian av betalningskvittot absolut skickas i samma kuvert. Rabatten räknas endast på den dyrare anmälningsavgiften (ej t.ex. på avgiften för valpar/veteraner.)

Bruksklass

Av en utländsk hund krävs för deltagande i bruksklass ett bruksintyg (WCC). Om resultatet eller bruksintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass.
Championklass

Av utländsk hund krävs för deltagande i championklass ett championatintyg. Om championatintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass. Utländska championer tävlar om certifikat (ifall hunden inte ännu är finsk champion).

Vid hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid övriga organiserade massevenemang för hundar (härefter evenemang) tillämpas vaccinationsbestämmelserna nedan som godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse. Evenemangets arrangör svarar för kontroll av att vaccinationsbestämmelserna följs.

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (vaccinationsbok eller sällskapsdjurpass), där det står vaccinationens sista giltighetsdag, hundens identifikationsuppgifter och senaste vaccinationer.

Öronkuperade och svanskuperade hundar
Alla före 1.1.2001 födda kuperade hundar kan delta på utställningar, prov och tävlingar oberoende av hundens bakgrundshistoria. Detta gäller alltså även hundar, som fötts upp av finländare. Efter 1.1.2001 födda kuperade hundar får inte delta på utställningar, prov och tävlingar.

Identifikationsmärkning

Alla hundar som deltar i utställningen skall vara id-märkta med Indexel/Lifechip eller Datamars mikrochip eller tatuerad.

Antidoping
Antidopingregler, godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige (27.11.2005), har trätt i kraft 1.1.2007. Dessa regler gäller alla utställningar, tävlingar och prov godkända av Finska Kennelklubben. Se också www.kennelliitto.fi för aktuell information.

Välkommen till Vasa!

Comments are closed.