Vår utställning i Vasa 18.-19.4.2020 har ställts in.

MEDDELANDE 25.3.2020

Vasa INT Hundutställning 18.-19.4.2020 är inhiberad enligt Kennelklubbens beslut. Vi returnerar större delen av anmälningsavgiften. Vi behåller 8 € per hund och 3 € per junior handler-anmälan för att bestrida bankens serviceavgifter och övriga utgifter vi haft med utställningen.

För återbetalningens skull fyll i vidstående blankett:
www.showlink.fi/liitteet/aterbetalning_ifyllbar.pdf
och sänd den senast 30.4.2020 till adressen vaasakv20@gmail.com

Återbetalning sker endast till dem, som sänt in sin blankett inom utsatt tid.

Anvisningar om blanketten:
Öppna filen och ladda ned den till din dator. Fyll i blanketten och spara den t ex med ditt eget namn. Blanketter som behandlas borde kunna klart särskiljas, så namnge den på rätt sätt. Sänd den sparade blanketten som e-post bilaga till ovanstående e-postadress.

Vi önskar er välkommen till Vasa INT Hundutställning 17.-18.4.2021.

Med vänlig hälsning

Utställningskommittén


MEDDELANDE 13.3.2020

Finska Kennelklubbens styrelse beslöt den 12 mars 2020 om åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset COVID-19. Alla hundutställningar, prov och tävlingar samt övriga sammankomster som arrangeras av Finska Kennelklubben ställs in fram till 31.5.2020.

Vi kommer att meddela noggrannare om hur inställandet påverkar vår utställning på utställningens webbplats.

Mera information om ämnet hittar du på Finska Kennelklubbens webbplats.

Med vänlig hälsning
Utställningsbestyrelsen


Vasa internationella
hundutställning 18.- 19.4.2020

Utställningen firar 30-årsjubileum – Välkommen!

Välkommen till Vasa utställningen i den fantastiska Botniahallen.
Adress: Papinsaarentie 2, Mustasaari

Lördag 18.4. bedöms FCI grupperna 1, 4, 5, 7 och 9
Söndag 19.4. bedöms FCI grupperna 2, 3, 6, 8 och 10
Även valpar 7-under 9 mån.
Bedömingen börjar kl 9.

30-årsjubileum erbjudande ända till 16.3.2020 – anmälningsavgift 30 € av samma ägarens tredje hund (angår inte valpar och veteraner, hundarna skall vara normal pris).

lördagen arrangeras Junior handler –tävling som är Vasa Kenneldistrikts distriktsmästerskap och FM-deltävling.

På söndagen organiseras barn (7-10 år) och hund tävling och barn (2-6 år) och leksakhund tävling, anmälning på plats. Barn (7-10 år) och hund tävling och barn (2-6 år) och leksakhund tävling börjar kl. 13. Anmälning på plats kl. 12 (avgift 5 €).

Kontantbetalning, vänligen notera att det finns ingen bankautomat i Botniahallen.

Inträde 5 €. (under 12 år gratis inträde)
Parkeringsavgift 5 €.
Utställningskatalog, mobil 2,99 €.
Vi har inte printad katalog.
(Från sekretariatet får man köpa kopia av sin egen ring 3 € / styck.)
Turisthund 5 € / samma vaccinationsbestämmelser som till hundar som deltar i utställningen.

I vår utställning använder vi mobil applikation, som består av en digitalisk katalog och samt ser du resultaten i realtid. Applikationen kan laddas kostnadsfritt från App Store eller Google Play med namnet ”Showlink-mobiili”. Digitaliska katalogen som köps via applikationen, kostar 2,99€. Katalogen publiceras kl 6.00 på samma morgon som utställningen sker. Applikationen kan användas på Svenska, Finska eller Engelska.

Förfrågningar om anmälningar:

  • Showlink
  • tel på svenska int. +358 9 887 30 320 vard. kl 11.00-17.00
  • info@showlink.fi (also in English)

Övriga förfrågningar:

  • vaasadogshow@gmail.com
  • +358 44 321 1860.

Arr. Vasa Hundklubb, Vasa Kennelförening, Kvarkens Retrievers, Österbottens Älghundklubb

Anmälan

Då hunden anmäls till utställningen, förbinder sig utställaren att efterfölja Finska Kennelklubens utställningsregler och vaccinaiotnsbestämmelser.

Anmälan skall göras på Finska Kennelklubbens blankett.
Betalningskvitto/-kopia bör bifogas anmälningsblanketten. Sänd anmälningarna till addressen:

Vaasa INT 2020
PL 50
02771 ESPOO
FINLAND

eller via internet www.showlink.fi ONLINE ENTRY

OBS !  Internetanmälningen betalas via webbank eller kreditkort enligt webtjänstens anvisningar.

Anmälningssystemet sänder ALLTID bekräftelse till avsändarens e-mail- adress efter att anmälningen bokförts. Om ingen bekräftelse erhålls, TA GENAST kontakt!

Anmälningsavgift per 17.2.2020 :

39 €, samma äg. 2. 34 €, samma äg. 3 osv. 30 €
valpar och veteraner 32 €
junior handler 10 € (tävling endast på lördagen)

Anmälningsavgift per 18.2. – 16.3.2020 :

44 €, samma äg. 2. hund 40 €, samma äg. 3 osv. 30 €
valpar och veteraner 35 €
junior handler 10 € (tävling endast på lördagen)

Anmälningsavgift per 17.3.-23.3.2020 (via internet)

60 € / hund
junior handler 10 € (tävling endast på lördagen)

För att anmäla hundar till rabatterat pris skall anmälning göras i samma internetanmälning eller anmälningsblanketterna och kopian av betalningskvittot absolut skickas i samma kuvert. Rabatten räknas endast på den dyrare anmälningsavgiften (ej t.ex. på avgiften för valpar/veteraner.)

Betaln.fr.utlandet/payments from abroad
OKOBANK SWIFT / BIC OKOYFIHH
IBAN FI74 5580 0220 0005 22
mottagare Vaasan Koiranäyttely

För sent inkommen anmälan återsändes och bankavgift uttages vidåterbetalningar.

Bruksklass
Av en utländsk hund krävs för deltagande i bruksklass ett bruksintyg (WCC). Om resultatet eller bruksintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass.

Championklass
Av utländsk hund krävs för deltagande i championklass ett championatintyg. Om championatintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass. Utländska championer tävlar om certifikat (ifall hunden inte ännu är finsk champion).

Vid hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid övriga organiserade massevenemang för hundar (härefter evenemang) tillämpas vaccinationsbestämmelserna nedan som godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse. Evenemangets arrangör svarar för kontroll av att vaccinationsbestämmelserna följs.

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (vaccinationsbok eller sällskapsdjurpass), där det står vaccinationens sista giltighetsdag, hundens identifikationsuppgifter och senaste vaccinationer.

Öronkuperade och svanskuperade hundar
Alla före 1.1.2001 födda kuperade hundar kan delta på utställningar, prov och tävlingar oberoende av hundens bakgrundshistoria. Detta gäller alltså även hundar, som fötts upp av finländare. Efter 1.1.2001 födda kuperade hundar får inte delta på utställningar, prov och tävlingar.

Identifikationsmärkning
Alla hundar som deltar i utställningen skall vara id-märkta med Indexel/Lifechip eller Datamars mikrochip eller tatuerad.

Antidoping
Antidopingregler, godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige (27.11.2005), har trätt i kraft 1.1.2007. Dessa regler gäller alla utställningar, tävlingar och prov godkända av Finska Kennelklubben. Se också www.kennelliitto.fi för aktuell information.

Välkommen till Vasa!