Vasa internationella
hundutställning 9–10.4.2022

Meddelande 9.3.2022:
Birte Scheel är tyvärr förhindrad att bedöma på vår utställning. Raser som antecknats för henne flyttas i mån av möjlighet till reservdomaren som meddelats i förväg. Vi informerar om ersättande domare så fort som möjligt.

Om utställningen inhiberas, returneras återstoden av anmälningsavgiften efter att bank- och hanteringsavgifter dragits av. 

Välkommen till Vasa utställningen i den fantastiska Botniahallen.
Adress: Prostövägen 2 , Korsholm

Lördag 9.4 bedöms FCI grupperna 1, 4, 5, 7 och 9
Söndag 10.4 bedöms FCI grupperna 2, 3, 6, 8 och 10
Även valpar 7- under 9 mån.
Bedömingen börjar kl 9.00

lördagen arrangeras Junior handler –tävling som är Vasa Kenneldistrikts distriktsmästerskap och FM-deltävling.

På söndagen kl 13.00 organiseras barn (2–6 år) och leksakhund och efter det barn (7–10 år) och hund-tävling. Anmälning på plats kl. 12.00 (avgift 5 €).

Vi följer myndighetsföreskrifter och -rekommendationer samt Finska Kennelklubbens direktiv med anledning av Covid-19-epidemin. Ändringar till arrangemang kan göras om allmänna direktiv och bestämmelser ändras. Finska Kennelklubbens och FCI:s utställningsregler följs på utställningen.

Förfrågningar om anmälningar:

  • Showlink
  • tel. på svenska int. +358 9 887 30 320 vard. kl 11.00–17.00
  • info@showlink.fi (also in English)

Övriga förfrågningar:

  • vaasadogshow@gmail.com
  • +358 44 3211860

Prislista:
parkering 5€
inträdesavgift 5€
barn under 12 år gratis

Arrangör: Vasa Hundklubb, Vasa Kennelförening, Kvarkens Retrievers, Österbottens Älghundklubb

Utställningsbestyrelsen 2022
ordförande Lasse Åberg
vice ordförande Juhani Lappi
kassör Bjarne Westerback
sekreterare Britta Airenne
kommissarie Esa Saarenpää
Medlemmar:
Michael Ehn, Kaj Ikola, Riitta Lehtinen, Pia Hannus, Venla Ekman, Birgitta Strömman, Marina Hultholm
Dessutom:
domarsekreterare Tina Korpela
utställningsinstruktör Anna-Mari Sampola


Anmälan

Då hunden anmäls till utställningen, förbinder sig utställaren att efterfölja Finska Kennelklubens utställningsregler och vaccinationsbestämmelser.

Anmälan till utställningen öppnas 1.12.2021.

Anmälan via internet www.showlink.fi ONLINE ENTRY

OBS !  Internetanmälningen betalas via webbank eller kreditkort enligt webtjänstens anvisningar. Anmälningssystemet sänder ALLTID bekräftelse till avsändarens e-mail- adress efter att anmälningen bokförts. Om ingen bekräftelse erhålls, TA GENAST kontakt!

Anmälan via post, använd Finska Kennelklubbens anmälningsblankett och skicka den tillsamman med kvittokopiat till:
Vaasa KV 9–10.4
PL 50
02771 Espoo

Anmälningsavgift senast den 7.2.2022

40 €, samma äg. 2. osv. 35 €
valpar och veteraner 35 €
junior handler 10 € (tävling endast på lördagen)

Anmälningsavgift under tiden 8.2–7.3.2022

45 €, samma äg. 2. hund osv. 40 €
valpar och veteraner 35 €
junior handler 10 € (tävling endast på lördagen)

Anmälningsavgift under tiden 8.3–13.3.2022 (bara via internet)

60 € / hund
junior handler 10 € (tävling endast på lördagen)

Ifall du anmäler via post, betalar du anmälningsavgiften direkt till kontot:
IBAN FI 74 5580 0220 0005 22

För att anmäla hundar till rabatterat pris skall anmälning göras i samma internetanmälning. Rabatten räknas endast på den dyrare anmälningsavgiften (ej t.ex. på avgiften för valpar/veteraner.) Som samma ägare tolkas den person som angetts som ägare av anmälningssessionens första hund.

Bruksklass
Av en utländsk hund krävs för deltagande i bruksklass ett bruksintyg (WCC). Om resultatet eller bruksintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass.

Championklass
Av utländsk hund krävs för deltagande i championklass ett championatintyg. Om championatintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass. Utländska championer tävlar om certifikat (ifall hunden inte ännu är finsk champion).

Vid hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid övriga organiserade massevenemang för hundar (härefter evenemang) tillämpas vaccinationsbestämmelserna nedan som godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse. Evenemangets arrangör svarar för kontroll av att vaccinationsbestämmelserna följs.

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (vaccinationsbok eller sällskapsdjurpass), där det står vaccinationens sista giltighetsdag, hundens identifikationsuppgifter och senaste vaccinationer.

Öronkuperade och svanskuperade hundar
Alla före 1.1.2001 födda kuperade hundar kan delta på utställningar, prov och tävlingar oberoende av hundens bakgrundshistoria. Detta gäller alltså även hundar, som fötts upp av finländare. Efter 1.1.2001 födda kuperade hundar får inte delta på utställningar, prov och tävlingar.

Identifikationsmärkning
Alla hundar som deltar i utställningen skall vara id-märkta med Indexel/Lifechip eller Datamars mikrochip eller tatuerad.

Antidoping
Antidopingregler, godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige (27.11.2005), har trätt i kraft 1.1.2007. Dessa regler gäller alla utställningar, tävlingar och prov godkända av Finska Kennelklubben. Se också www.kennelliitto.fi för aktuell information.

Välkommen till Vasa!