På svenska

Välkommen till Tornio nordic hundutställning 16.-17.07.2022


Adress: Hellälä, Näätsaarentie 241, 95450 Tornio

Lördag 16.7. bedöms FCI grupperna 2, 5, 6, 8, 10
Söndag 17.7. bedöms FCI grupperna 1, 3, 4, 7, 9
Även valpar 7-under 9 mån.
Junior handler –tävling.

Förfrågningar om anmälningar:

  • Showlink, tel på svenska int. +358 9 887 30 320 vard. kl 11.00-17.00
  • info@showlink.fi (also in English)

Övriga förfrågningar: eila.metsavainio@gmail.com

Anmälan

Då hunden anmäls till utställningen, förbinder sig utställaren att efterfölja Finska Kennelklubens utställningsregler och vaccinationsbestämmelser.

Anmälan bara via internet www.showlink.fi ONLINE ENTRY

OBS !  Internetanmälningen betalas via webbank eller kreditkort enligt webtjänstens anvisningar. Anmälningssystemet sänder ALLTID bekräftelse till avsändarens e-mail- adress efter att anmälningen bokförts. Om ingen bekräftelse erhålls, TA GENAST kontakt!

Anmälningsavgift per 16.6.2022

  • 42 €, samma äg. 2. osv. 40€
  • valpar och veteraner 35 €
  • veteraner över 10 år till veteran klass 0€
  • junior handler 10 € (tävling endast på söndagen)

Anmälan kan också göras via post på Finska Kennelklubbens blankett
Betalningskvitto/-kopia bör bifogas med anmälningsblanketten. Sänd anmälningarna till adressen:
Tornio NORD 2022
PL 50
02771 Espoo
Finland

Kontonummer för anmälningar som sänds med post:

Kontonumret har ändrats 17.5.2022
IBAN FI75 1544 3000 2851 01
SWIFT NDEAFIHH

För att anmäla hundar till rabatterat pris skall anmälning göras i samma internetanmälning. Rabatt för samma ägares 2:a osv. hund ges endast på normallprissatta anmälningar (ej t.ex. på avgiften för valpar/veteraner.). Som samma ägare tolkas den person som angetts som ägare av anmälningssessionens första hund.

Bruksklass
Av en utländsk hund krävs för deltagande i bruksklass ett bruksintyg (WCC). Om resultatet eller bruksintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass.

Championklass
Av utländsk hund krävs för deltagande i championklass ett championatintyg. Om championatintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass. Utländska championer tävlar om certifikat (ifall hunden inte ännu är finsk champion).

Vid hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid övriga organiserade massevenemang för hundar (härefter evenemang) tillämpas vaccinationsbestämmelserna nedan som godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse. Evenemangets arrangör svarar för kontroll av att vaccinationsbestämmelserna följs.

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (vaccinationsbok eller sällskapsdjurpass), där det står vaccinationens sista giltighetsdag, hundens identifikationsuppgifter och senaste vaccinationer.

Öronkuperade och svanskuperade hundar
Kuperade hundar får inte delta på utställningar, prov och tävlingar.

Identifikationsmärkning
Alla hundar som deltar i utställningen skall vara id-märkta med Indexel/Lifechip eller Datamars mikrochip eller tatuerad.

Antidoping
Antidopingregler gäller alla utställningar, tävlingar och prov godkända av Finska Kennelklubben. Se också www.kennelliitto.fi för aktuell information.