Siirry sisältöön

Anmälning

Anmälningar senast 15.2. / 15.3. / 21.3.
(16.3.-21.3.2023 bara online-anmälning)

Då hunden anmäls till utställningen förbinder sig utställaren att efterfölja Finska Kennelklubbens utställningsregler och vaccinationsbestämmelser.

Anmälan via internet www.showlink.fi - ONLINE ENTRY

OBS !  Internetanmälningen betalas via webbank eller kreditkort enligt webbtjänstens anvisningar. Anmälningssystemet sänder ALLTID bekräftelse till avsändarens e-postadress efter att anmälningen bokförts. Om ingen bekräftelse erhålls, TA GENAST kontakt!

Anmälan via post, använd Finska Kennelklubbens anmälningsblankett och skicka den tillsammans med kopia av kvitto till:

Vaasa KV 2023
PL 50
02771 Espoo

Inga nummerlappar eller tidtabeller skickas per post, allt levereras elektroniskt.

Om utställningen ställs in, återbetalas anmälningsavgiften efter att bank- och handläggningskostnader debiterats.

Anmälningsavgifter senast den 15.2.2023

40 €, samma äg. 2:a hund osv. 35 €
valpar och veteraner 35 €
junior handler 10 € (tävling endast på söndagen)

Anmälningsavgifter under tiden 16.2–15.3.2023

47 €, samma äg. 2:a hund osv. 42 €
valpar och veteraner 37 €
junior handler 10 € (tävling endast på söndagen)

Anmälningsavgift under tiden 16.3–21.3.2023 (bara via internet)

68 € / hund
junior handler 10 € (tävling endast på söndagen)

Ifall du anmäler via post, betalar du anmälningsavgiften direkt till kontot:
IBAN FI 74 5580 0220 0005 22
Vaasa KV 2023

För att anmäla hundar till rabatterat pris skall anmälning göras i samma internetanmälning. Rabatten räknas endast på den dyrare anmälningsavgiften (ej t.ex. på avgiften för valpar/veteraner.) Som samma ägare tolkas den person som angetts som ägare av anmälningssessionens första hund.

Hundens tävlingsklass kan inte ändras efter att anmälningstiden gått ut (om det inte är fråga om ett fel som arrangören har begått).
En hanhund med onormala testiklar erhåller kvalitetspriset diskvalificerad.

Övriga upplysningar

Av en utländsk hund krävs för deltagande i bruksklass ett bruksintyg (WCC). Om resultatet eller bruksintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass.

Av utländsk hund krävs för deltagande i championklass ett championatintyg. Om championatintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass. Utländska championer tävlar om certifikat (ifall hunden inte ännu är finsk champion).

Vid hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid övriga organiserade massevenemang för hundar (härefter evenemang) tillämpas vaccinationsbestämmelserna som godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse. Evenemangets arrangör svarar för kontroll av att vaccinationsbestämmelserna följs.

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (vaccinationsbok eller sällskapsdjurpass), där det står vaccinationens sista giltighetsdag, hundens identifikationsuppgifter och senaste vaccinationer.

Efter 1.1.2001 födda kuperade hundar får inte delta på utställningar, prov och tävlingar.

Alla hundar som deltar i utställningen skall vara id-märkta med Indexel/Lifechip eller Datamars mikrochip eller tatuerad.

Antidoping
Antidopingregler, godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige (27.11.2005), har trätt i kraft 1.1.2007. Dessa regler gäller alla utställningar, tävlingar och prov godkända av Finska Kennelklubben. Se också www.kennelliitto.fi för aktuell information.

Välkommen till Vasa!