Siirry sisältöön

Anmälning

Anmälningar senast 14.2 / 13.3 / 20.3

Anmälning till utställningen måste göras online.
Online-anmälning betalas via internetbank eller kreditkort vid anmälningstillfället.
Det är inte möjligt att anmäla sig för denna utställning per post.

Då hunden anmäls till utställningen förbinder sig utställaren att efterfölja Finska Kennelklubbens utställningsregler och vaccinationsbestämmelser.

Anmälan via internet www.showlink.fi - ONLINE ENTRY

OBS ! Anmälningssystemet sänder ALLTID bekräftelse till avsändarens e-postadress efter att anmälningen bokförts. Om ingen bekräftelse erhålls, TA GENAST kontakt!
Endast online-anmälningar som har fått ett bekräftelsemeddelande till den angivna e-postadressen kommer att accepteras till utställningen.

Om utställningen ställs in, återbetalas anmälningsavgiften efter att bank- och handläggningskostnader debiterats.

Inga nummerlappar eller tidtabeller skickas per post, allt levereras elektroniskt.

Anmälningsavgifter senast den 14.2.2024

40 €, samma äg. 2:a hund osv. 35 €
valpar och veteraner 35 €
junior handler 10 € (tävling endast på söndagen)

Anmälningsavgifter under tiden 15.2–13.3.2023

49 €, samma äg. 2:a hund osv. 44 €
valpar och veteraner 39 €
junior handler 10 € (tävling endast på söndagen)

Anmälningsavgift under tiden 14.3.–20.3.2023

70 € / hund
junior handler 10 € (tävling endast på söndagen)

För att anmäla hundar till rabatterat pris skall anmälning göras i samma internetanmälning. Rabatten räknas endast på den dyrare anmälningsavgiften (ej t.ex. på avgiften för valpar/veteraner.) Som samma ägare tolkas den person som angetts som ägare av anmälningssessionens första hund.

Hundens tävlingsklass kan inte ändras efter att anmälningstiden gått ut (om det inte är fråga om ett fel som arrangören har begått).
En hanhund med onormala testiklar erhåller kvalitetspriset diskvalificerad.

Övriga upplysningar

Av en utländsk hund krävs för deltagande i bruksklass ett bruksintyg (WCC). Om resultatet eller bruksintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass.

Av utländsk hund krävs för deltagande i championklass ett championatintyg. Om championatintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass. Utländska championer tävlar om certifikat (ifall hunden inte ännu är finsk champion).

Vid hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid övriga organiserade massevenemang för hundar (härefter evenemang) tillämpas vaccinationsbestämmelserna som godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse. Evenemangets arrangör svarar för kontroll av att vaccinationsbestämmelserna följs.

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (vaccinationsbok eller sällskapsdjurpass), där det står vaccinationens sista giltighetsdag, hundens identifikationsuppgifter och senaste vaccinationer.

Efter 1.1.2001 födda kuperade hundar får inte delta på utställningar, prov och tävlingar.

Alla hundar som deltar i utställningen skall vara id-märkta med Indexel/Lifechip eller Datamars mikrochip eller tatuerad.

Antidoping
Antidopingregler, godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige (27.11.2005), har trätt i kraft 1.1.2007. Dessa regler gäller alla utställningar, tävlingar och prov godkända av Finska Kennelklubben. Se också www.kennelliitto.fi för aktuell information.

Välkommen till Vasa!