<

 

 

Botnia Halli

 

 

 

Anmälan

Anmälan skall göras på Finska Kennelklubbens blankett.
Betalningskvitto/-kopia bör bifogas anmälningsblanketten. Sänd anmälningarna till addressen:

Vaasa INT 2018
PL 50
02771 ESPOO

FINLAND

 

eller via internet www.showlink.fi - ONLINE ENTRY


OBS !  Internetanmälningen betalas via webbank eller kreditkort enligt webtjänstens anvisningar.

Anmälningssystemet sänder ALLTID bekräftelse till avsändarens e-mail- adress efter att anmälningen bokförts. Om ingen bekräftelse erhålls, TA GENAST kontakt!

 

 

Anmälningsavgift per 12.2.2018 :

38 €, samma äg. 2 osv. 34 €

valpar och veteraner 32 €

junior handler 10 €

Anmälningsavgift per 13.2. - 12.3.2018:

44 €, samma äg. 2. osv hund 40€

valpar och veteraner 35 €

junior handler 10 €

Anmälningsavgift per 13.3. - 19.3.2018 (via internet)

60 €,

junior handler 10 €

 


Betaln.fr.utlandet/payments from abroad

OKOBANK SWIFT / BIC OKOYFIHH

IBAN FI74 5580 0220 0005 22

 

 

För sent inkommen anmälan återsändes och bankavgift uttages vidåterbetalningar.

För att anmäla hundar till rabatterat pris skall anmälning göras i samma internetanmälning eller anmälningsblanketterna och kopian av betalningskvittot absolut skickas i samma kuvert. Rabatten räknas endast på den dyrare anmälningsavgiften (ej t.ex. på avgiften för valpar/veteraner.)

 

Bruksklass

Av en utländsk hund krävs för deltagande i bruksklass ett bruksintyg (WCC). Om resultatet eller bruksintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass.
Championklass

Av utländsk hund krävs för deltagande i championklass ett championatintyg. Om championatintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass. Utländska championer tävlar om certifikat (ifall hunden inte ännu är finsk champion).


Vid hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid övriga organiserade massevenemang för hundar (härefter evenemang) tillämpas vaccinationsbestämmelserna nedan som godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse. Evenemangets arrangör svarar för kontroll av att vaccinationsbestämmelserna följs.

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (vaccinationsbok eller sällskapsdjurpass), där det står vaccinationens sista giltighetsdag, hundens identifikationsuppgifter och senaste vaccinationer.


Öronkuperade och svanskuperade hundar
Alla före 1.1.2001 födda kuperade hundar kan delta på utställningar, prov och tävlingar oberoende av hundens bakgrundshistoria. Detta gäller alltså även hundar, som fötts upp av finländare. Efter 1.1.2001 födda kuperade hundar får inte delta på utställningar, prov och tävlingar.

Identifikationsmärkning

Alla hundar som deltar i utställningen skall vara id-märkta med Indexel/Lifechip eller Datamars mikrochip eller tatuerad.

Antidoping
Antidopingregler, godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige (27.11.2005), har trätt i kraft 1.1.2007. Dessa regler gäller alla utställningar, tävlingar och prov godkända av Finska Kennelklubben. Se också www.kennelliitto.fi för aktuell information.

 

 

Välkommen till Vasa!

 

 

   

 

Välkommen till Vasa - Finlands soligaste stad!