Omatoiminäyttely

Omatoiminäyttely

Kennelliiton myöntämien erikois-, ryhmä- ja pentunäyttelyiden näyttelytoimikunnat voivat anoa lupaa käyttää näyttelyjärjestelmää näyttelyssään. Tältä sivustolta löydät ohjeet omatoimikäyttöön.

Huom!

Mobiililuettelon hinta on 1.1.2023 alkaen 3,49 €

Tutustu myös Kennelliiton verkkokurssiin näyttelyjärjestäjille.

Sähköiset palvelut

Järjestelmää käyttäessään toimikunnalla on mahdollisuus toteuttaa näyttelyssään sähköiset arvostelut sekä mobiililuettelo.
Näyttelytoimikunnan tulee varmistaa, että näyttelyssä on tarvittavat laitteet sähköisten palveluiden toteuttamiseksi.

Tuomarinmuutokset

Kaikki tuomarinmuutokset tulee hyväksyttää Kennelliiton näyttelysihteerillä ennen niiden julkistamista.
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi

Yhteystiedot

Näyttelyjärjestelmän käyttöön liittyvät kysymykset
omatoimituki@kennelliitto.fi

Muut kysymykset
Näyttelysihteeri
Jarmo Vuorinen
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi
puh. 09 887 30243

Omatoimikäyttö

Kennelliiton myöntämien näyttelyiden näyttelytoimikunnat voivat käyttää näyttelyjärjestelmää omatoimisesti. Tätä mahdollisuutta voivat hyödyntää ne näyttelytoimikunnat, joille on myönnetty erikois-, ryhmä- tai pentunäyttely.

Omatoimikäytön voitte pyytää näyttelyynne sähköpostitse osoitteesta nayttelysihteeri@kennelliitto.fi. Mainitse sähköpostissasi seuraavat tiedot:

  • Näyttelyn nimi
  • Henkilö, jolle annetaan oikeudet käsitellä näyttelyn tietoja (nimi, Kennelliiton jäsennumero & sähköpostiosoite)
  • Näyttelynne laskutustiedot

Lupa näyttelyjärjestelmän käyttöön maksaa vuonna 2024 järjestettäviltä erikoisnäyttelyiltä 50 euroa ja pentu- ja ryhmänäyttelyiltä 100 euroa. Käyttömaksu laskutetaan, kun näyttelyn näyttelytoimikunta pytää oikeutta näyttelyjärjestelmän käyttöön.

Ohjeita

Alla on listaus Showlinkin kautta saatavista ohjeista omatoiminäyttelyille. Ohjeet ovat pdf-tiedostoina.

Näyttelyjärjestelmän käyttöön liittyvät kysymykset: omatoimituki@kennelliitto.fi

Omatoiminäyttely

– Netti-ilmoittautumiset tehdään samassa Kennelliiton järjestelmässä kuin Showlinkin palveluita käyttävien näyttelyiden. https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/ – Lupa näyttelyjärjestelmän käyttöön pyydetään Kennelliitosta ennen näyttelyn tietojen lisäämistä järjestelmään (työsarka). nayttelysihteeri@kennelliitto.fi
– Automaattinen kasvattajaluokkien ilmoittautuminen on käytössä kaikissa niissä näyttelyissä, joissa Kennelliiton ilmoittautumisjärjestelmää hyödynnetään.– Näyttelytoimikunta asettaa näyttelyn ilmoittautumisajat ja ilmoittautumismaksut järjestelmään. Toimikunta täyttää myös tuomarilistan järjestelmään.
– Näyttelyn numerointi sekä näyttelypostin toimittaminen sähköisesti tapahtuu vaivattomasti järjestelmän kautta. – Näyttelytoimikunta vastaanottaa paperi-ilmoittautumiset ja vastaa näyttelyään koskeviin tiedusteluihin.
– Voit ladata tekemäsi aikataulutiedot järjestelmästä Excel-muodossa käsiteltäväksi julkaisua varten esim. näyttelyn kotisivuille tai aikataulukirjeeseen.– Näyttelytoimikunta laatii näyttelyn aikataulut ja lähettää näyttelypostin näytteilleasettajille.
– Voit ladata koiratiedot printattavaa luetteloa varten järjestelmästä joko InDesing-muodossa taitto-ohjelmaan tai Word-tiedostona. – Näyttely voi halutessaan käyttää näyttelyssään vain mobiililuetteloa.
– Näyttelytoimikunta voi tilata esitäytetyt arvostelulomakkeet sähköpostitse osoitteesta omatoimituki@kennelliitto.fi. – Näyttelyssä toteutetaan online-tulostallennus. Showlinkiltä voi tiedustella mahdollisuutta vuokrata iPad pyörittävälle kehätoimitsijalle. Näyttelytoimikunta voi myös sopia kehätoimitsijoiden kanssa omien laitteiden käytöstä.
– Järjestelmää käyttäessä on mahdollisuus toteuttaa sähköiset arvostelut.– Sähköisiä arvosteluja/muita palveluita varten toimikunnan tulee itse hankkia laitteet näiden toteuttamista varten. Showlink ei vuokraa laitteita sähköisten arvosteluiden toteuttamista varten, mutta näyttelytoimikunta voi myös sopia kehätoimitsijoiden kanssa omien laitteiden käytöstä.

Huomioithan, että Showlink ei vastaanota paperi-ilmoittautumisia eikä vastaa ilmoittautumisia koskeviin tiedusteluihin, joten työsarkatekstiin ja kotisivuille tulee selkeästi merkitä näyttelyn järjestäjän yhteystiedot.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Näyttelyn ilmoittautuminen avataan, kun näyttelytoimikunta on tallentanut järjestelmään näyttelyn perustiedot (esim. ilmoittautumishinnat) ja pyytänyt ilmoittautumisen avaamista lähettäessään Koiramme-lehteen lähetetyn työsarkailmoituksen osoitteeseen omatoimituki@kennelliitto.fi

Luokkaa voi muuttaa koiran tiedoista. Valitse Ilmoittautumiset-välilehden valikosta Ilmoittautumiset ja hae ilmoittautuminen koiran nimellä tai rekisterinumerolla. Muuta kilpailuluokka pyydetyksi ja kirjaa kohtaan Pyydetyt lisätiedot maininta luokkamuutoksesta sekä päivämäärä.

Huomioithan että ilmoittautumisajan päätyttyä luokkaa voi vaihtaa vain, jos ilmoittautumisessa on tapahtunut näyttelysääntöjen vastainen virhe (koira on ilmoitettu luokkaan, jossa sillä ei ole ikänsä tai koetulostensa perusteella oikeutta kilpailla).

Ennen näyttelypäivää tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti tulostallennukseen.
Näyttelypäivänä järjestelmässä tehnyt muutokset (esim. rodusta toiseen siirto) päivittyvät, kun tulostallennusohjelmassa tyhjennetään välimuisti (yläkulman sinisen nuolen valikosta). Välimuistin pääsee tyhjentämään vain näyttelyn ylläpitäjätunnuksella kirjautunut henkilö.

Mobiililuettelossa näkyvät muutokset tulee aina päivittää erikseen päivittämällä näyttelyluettelon tiedot. Mobiililuettelon pääsee päivittämään järjestelmässä Näyttelyn tiedot -> Sähköinen näyttelyluettelo -välilehdellä käyttäen sivun alalaidassa löytyvää Päivitä näyttelyluettelon tiedot -nappia.

Näyttelytoimikunta asettaa mobiililuettelon itse myyntiin näyttelyjärjestelmässä. Mobiililuettelon pääsee lisäämään ostettavaksi

  • Näyttelyn tiedot -> Sähköinen näyttelyluettelo -välilehdellä, kun aikataulut on numeroinnin yhteydessä merkitty julkisiksi.
  • Lataa tiedostot mobiililuetteloon (kansi, ohjelma ja mahdollinen kartta) ja lisää valinta Sähköinen näyttelyluettelo – kohdalle ja muista tallentaa valinta.
    Näyttelyohjelma, kehäkartta ja kansisivu tulevat mobiilisovellukseen näkyviin heti näiden kahden lisäyksen jälkeen. Luettelon hinta sovelluksessa on 3,49€.