Sähköiset arvostelut

Näyttelytoimikunnalla on mahdollisuus toteuttaa näyttelyssä arvostelujen sähköinen tallennus. Näyttelytoimikunnan tulee tätä varten varata laitteet (tietokoneet) kehätoimitsijoille. Kauttamme ei ole saatavissa laitteita tämän toteuttamiseksi.

Mikäli käytössä ovat sähköinen arvostelujen kirjaaminen, tallennettu arvostelu lähetetään ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Arvostelut lähetetään koiran arvostelun päätyttyä, kun koira on osallistunut rotuarvostelussa kaikkiin kilpailuihin, joihin sillä on tuloksensa perusteella oikeus osallistua. Arvostelu lähetetään viimeistään sen jälkeen, kun rotunsa paras on valittu.

Sähköpostin lisäksi sähköiset arvostelut ovat luettavissa koiran tiedoista myös Showlinkin tulospalvelussa ja Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Mikäli näyttelyssänne on käytössä mobiililuettelo päivittyvät sähköiset arvostelut reaaliaikaisesti näyttelyluettelon tietoihin.